Členské příspěvky

ROČNÍ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

  • Přípravka 4800,-
  • Elévové 5600,-
  • Mladší žáci 6000,-
  • Starší žáci "A" (tréninková skupina) - 6500,-
  • Starší žáci "B" (tréninková skupina) - 6000,-
  • OPEN - 4500,-
  • Junioři "A" / dorost "A" - 7800,-
  • ELITE 7800,-
  • Muži "B" + "C" - 3500,-

Členské příspěvky jsou splatné ve dvou splátkách, první v říjnu, druhá pak v únoru.

Brankáři od starších žáků výše mají slevu 1000,- Kč z ročního členského příspěvku.

Platby jsou generovány prostřednictvím KIS, variabilní symbol je unikátní pro každou platbu a také generován v KIS, kde jsou k nahlédnutí i Vaše platby.


PŘÍSPĚVKY ZE STRAN ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111

Na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru – členské příspěvky – pravidelné aktivity, cvičební tréninky – příspěvek 1 000,-

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb

Vojenská zdravotní pojišťovna - 201

Na pravidelné pohybové a vybrané regenerační aktivity - členské příspěvky – na pravidelně se opakující tréninky – příspěvek 1 000,-

https://www.vozp.cz/prispevek/pohybove-aktivity-pro-deti

https://www.vozp.cz/prispevek/sportovni-a-ozdravne-pobyty

Česká průmyslová pojišťovna - 205

Pravidelné pohybové aktivity – členské příspěvky, letní tábory, příměstské tábory, plavecké kurzy, školy v přírodě – 500,-

https://www.cpzp.cz/preventivni-program/56

https://www.cpzp.cz/preventivni-program/3

Oborová zdravotní pojišťovna - 207

Pravidelné pohybové aktivity – členské příspěvky – 500,-

https://www.ozp.cz/benefity/kupon-na-sportovni-aktivity

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - 211

Pravidelné sportovní aktivity dlouhodobého charakteru, organizované cvičení pro děti, sportovní kroužky a kurzy, cvičení dětí s rodiči – 1 500,-

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/sportovni-pohybove-aktivity-dite

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/ozdravny-pobyt-v-prirode