NOVINKY

HODNOCENÍ SEZÓNY: MLADŠÍ ŽÁCI ČERNÍ

SÉRIE HODNOCENÍ SEZÓNY 2019/2020 OČIMA HLAVNÍCH TRENÉRŮ POKRAČUJE! 🔥

Dalším týmem, u kterého budeme hodnotit sezónu jsou mladší žáci černí pod vedením hlavního trenéra Davida Šimečka. 🎙

Hodnocení sezóny MLADŠÍCH ŽÁKŮ ČERNÝCH očima hlavního trenéra:

V letošní sezóně můžeme být spokojeni s vysokým počtem hráčů na trénincích, který se v týmu černých pohyboval téměř vždy mezi 20-30 hráči. Do týmu se zapojilo během sezóny i několik nováčků, kteří se stali právoplatnými členy našeho týmu a klubu a my jsme jedině rádi, že kluci na tréninky pravidelně chodí a baví se sportem.
A co ještě letos hodnotím pozitivně, je propojenost týmu černých a bílých, kdy několik hráčů jednoho týmu chodilo na tréninky druhého týmu a naopak a vytvořily se tak dobré vztahy mezi hráči obou týmů.

Co se týče náplně tréninků, tak jsme se maximálně snažili o jejich rozmanitost. Oproti loňské sezóně jsme více zařazovali do tréninků kondici a to různými způsoby (hry, kruhové tréninky, drillová cvičení a soutěže). Převážně jsme se soustředili na rychlost, výbušnost, sílu a dynamiku pohybu. Pravidelně jsme zařazovali i bazén, kde hráči v rámci regenerace i kondice plavali vždy 1km volným způsobem a následně šli ještě do páry. Navíc kompenzace jednostranného zatížení probíhá po každém tréninku v podobě strečingu. Během sezóny proběhla i teambuildingová akce podobě návštěvy aquacentra, kde jsme si to všichni užili a utužili partu.

Ve florbalové části jsme trénovali nově dle 4 herních rolí a v každé z nich jsme si do sezóny stanovili nějaké cíle, které jsme se snažili plnit v trénincích a následně hlavně v zápasech. V tréninkovém i zápasovém procesu se s trenéry snažíme být maximálně pozitivní a zaměřeni na cíle výkonnostní, nikoliv výsledkové. To samé chceme i po hráčích. Výkonnostní progres udělali kluci velký a my doufáme, že bude pokračovat jejich dobré nastavení nejen v trénincích i nadále! Hodně jsme pilovali jsme v sezóně herní činnosti jednotlivce v maximální rychlosti s důrazem na kvalitu, situace 1 na 1, vnímání prostoru, následně i rozhodování a také jsme se více zaměřili na roli 2 – útočícího hráče bez míčku a udělali jsme v rámci této role spousty průpravných i herních cvičení. Co se obrany tyče, chtěli jsme okamžitě po ztrátě míčku přejít do napadání a aktivního vytváření tlaku na míček, následně správně přistupovat do soubojů a míček opět získat.

Třetí složkou, s kterou jsme průběžně pracovali, je složka mentální. Snažili jsme se navodit příjemnou atmosféru, kde se budeme moci všichni společně rozvíjet, tzn. pozitivní přístup, zaměření na jednotlivé krůčky, které jsme si stanovili, občas proběhly i nějaké hry na uvolnění atmosféry a byla i legrace. Na zápasech jste si určitě mohli všimnout, že dbáme na to, aby se kluci podporovali na střídačce i na hřišti. V této rovině můžeme být také spokojeni.

Nedílnou součástí našeho týmu jsou bezpochyby rodiče, bez kterých by to nešlo. Už při úvodní rodičovské schůzce jsem měl z rodičů našich svěřenců velmi dobrý pocit a to ve smyslu aktivního zájmu o to, co jejich děti dělají a i následná podpora směrem k nim i našemu klubu. To se nám potvrzovalo během celé sezóny, kdy nám rodiče pomáhali s pořádáním turnajů, dopravou na turnaje a i se spoustou dalších věcí, čehož si moc a moc vážíme a děkujeme jim za to!

Bohužel sezóna je z hlediska turnajů pořádaných Českým florbalem u konce, ale já pevně věřím, že se s hráči co nejdříve potkáme na trénincích. Máme naplánováno i několik neligových turnajů, tam však budeme čekat, jak se bude situace ve světě a u nás vyvíjet. Informace se určitě včas dozvíte.

Snad se nám povede uspořádat i týmovou rozlučku mladších žáků bílých i černých dohromady a to jak s hráči, tak i s rodiči po vzoru loňského roku na Biřičce.

Vám všem, kteří jste dočetli tuto “slohovou práci” 😀 až do konce přejeme v této době hlavně pevné zdraví! 🙂

Těšíme se na Vás!

David Šimeček, Roman Kremeník, David Píro, Ondra Vykydal, Vojta Nosek a Marian Smolka